ABOUT

Mine inspirasjonskilder og undersøkelser dreier seg om ideen om selve livsveien til et menneske, hindringene og motstandene, og hvordan personlighet dannes av disse påvirkningene. Kroppen og sinnet vår gjennomgår betydelige endringer fra fødsel til død. Jeg prøver å finne de lyseste øyeblikkene i menneskelige transformasjoner og utforske dem i arbeidet mitt.

Jeg jobber for tiden med temaet "Superhelt-mamma", som er relatert til modifikasjon av kvinnekroppen under morsrollen, som et av de mest uttrykksfulle øyeblikkene for forvandling — fødsel, overgang fra en tilstand til en annen som inkluderer både mentale og fysiske endringer.
Her ser jeg på transformasjon, og gir karakteren min den typen heroiske egenskaper som er nødvendige for å overvinne ytre og indre motstand. Med bevisst og noe komisk overdrivelse av fysiske og mentale endringer, skaper jeg billedlige og tekstile ensembler, og trekker derved oppmerksomheten til betydningen av innflytelsen til denne scenen.

Inspirasjonskilden er min egen erfaring, basert på den er det lettere for meg å visualisere plottlinje. Arbeidsflyten min er en nytenkning av materialer og former, som ofte starter med tegning og deretter settes sammen i kombinasjon med medier som maleri og skulpturer, som senere får en performativ karakter. Jeg bruker alle tilgjengelige virkemidler og instrumenter, og tillater meg selv å uttrykke meg gjennom improvisasjon.